אגליץ גני

054-4923247    jenny.aglits@gmail.com   

ארכיאולוגיה הפוכה

מנחים: לארי אברמסון, גלעד אפרת

בציורים גדולי המידות של ג'ני אגליץ נוצרת מעין ארכיאולוגיה הפוכה: לא חפירה באתר של הריסות אלא בנייה מחדש של עולם הרוס. מצב היסוד מתוכו אגליץ עובדת הוא חורבה רב-שכבתית, מתוכה היא מנסה להעביר תחושות של התפרקות והתכלות, הן של הדימוי עצמו והן של שכבות הצבע והצורות. ציוריה של אגליץ מקיימים שיח על זמן, היסטוריה, מלחמה וחורבן, אך גם על – ועם – רקמת הציור עצמו. מעבר לדיאלוג הפנים-ציורי בין פיגורטיבי למופשט ופירוק הדימוי הארכיטקטוני, נוגעת אגליץ במהות הסיטואציה ההיסטורית האלימה שם בחוץ.