גרינברג אביב

052-3877955    grinaviv@gmail.com    avivgrinberg.com

קולוריזם

מנחים: גלעד אפרת

הציור הקולוריסטי המערבי שמתרפק על  עושר הצבע נגוע בגזענות ובקניבליזם. בעבודות אלו נוצר מפגש בין חומרי התעשייה הקפיטליסטית (פלסטיק, חשמל, כימיקלים וחומרי חיטוי) לבין המבט המנוכר של מי שנעקרו מתרבותם ונזרקו לעולם אחר. עולם של עבדות ועריצות, של  "הלבנה כפויה", עולם שבו צבע מתפקד כרעל שממנו יוצרים אמונות תפלות, אגדות אורבניות, עבדות וגם אמנות - צבע עור כחומר גלם לצורכי החברה. ההצבה בנויה משמונה עבודות שמתחילות מציור מוקפד וממשיכות לתוך החלל התלת ממדי כפסלים/תפאורות או טוטמים אנושיים מודרניים.