גריצנקו קסניה

054-3084336    ksesha@hotmail.com   

Re: animate

מנחים: אורית חופשי

גרצנקו מנסה להחיות את הצילום העכשווי ולהנפיש את הדמות המצולמת באמצעות שילוב של מספר פריימים יחד. רעיון זה מבוסס על מיקרומימיקה – מערכת של הבעות פנים זעירות, שהיא מרכזית לתפיסת האופי של הפנים האנושיות. בצילום המודרני אורך החשיפה הוא לרוב קצר מכדי לתפוס את כל אותם הרבדים המיקרומימיים שהעין האנושית מורגלת לעבד באופן טבעי. לכן, פנים מצולמות נתפסות לרוב כמחוסרות חיים. עבודותיה של גריצנקו מנסות להחיות את הפנים של הדמויות בצילום ולמלא את הואקום המיקרומימי במספר דרכים בהן מחוברות קבוצות של תצלומים רציפים קצרי-חשיפה וכן באמצעות הוספת ממד שלישי כמו זמן, נפח, דינמיקה או שילוב/חפיפה עם דמות נוספת.