פוסברי שי

052-4246833    s.fosbery@gmail.com   

At Home

מנחה: אורית חופשי

שי פוסברי רושמת רישומי פחם על ניירות גדולים ועמוסים העוסקים בזיכרונות ילדות וחלומות, מקוטעים ושלמים, של הנוף הכפרי שבו גדלה בילדותה. לאחר ארבע שנים של מגורים בערים שונות במרכז הארץ, היא מתחילה לערוג חזרה אל הנופים הפתוחים של הגליל העליון, וחשה צורך לברוח מהעיר הגדולה אל הנוף הפתוח והשקט. ברישומיה המפורטים היא משלבת גם תחושות וחוויות מתקופת מגוריה בעיר. לעיתים הנופים מתערבבים זה בזה, ולעיתים משתלבים לכדי נוף אחיד. רישום הנוף האינטנסיבי והמדוקדק של פוסברי, שכולו בשחור/לבן, מושפע מרישומים של אנה טיכו, ואליד אבו שאקרה, יהודית סספורטס, אורית חופשי וכן מאמנים גרמניים כמו אנסלם קיפר ואחרים.