וותד עולא

052-5952692    olawatad@hotmail.com   

מנחה: נירה פרג

עולא וואתד מציגה סרט וידיאו המתעד את חיבתה הגדולה לריקוד. היא בחורה ערביה דתיה אך הקפדתה על שמירת המצוות והמסורת לא מונעת ממנה לעשות את הדבר שהיא הכי אוהבת, לשמוע מוסיקה ולרקוד. היא רוקדת בבית כל הזמן ומעולם לא דמיינה או ביקשה לרקוד מול אנשים. במסגרת הלימודים שלה, מזדמן לה לצלם את עצמה כשהיא רוקדת והיא מוצאת לנכון לשתף קבוצה קטנה של אנשים (קבוצה של בחורות בלבד) בתחביב שלה "לצורכי הלימודים". משם העניין מתפתח ללא כל תכנון, הנושא מעניין את המורים ואת הקולגות והיא ממשיכה לצלם את עצמה רוקדת. בסופו של דבר, היא בוחרת להמשיך עם נושא זה לפרויקט הגמר. היא בעיקר מביאה את דעתם של ההורים שלה, שמשקפת את דעתה של הדת, בתוך הפרויקט. היא מציגה את הנושא בצורה אמנותית יצירתית שמתחשבת בדת ובתרבות שלה.