דהן אלירן

052-4949088    eliran.dahan@gmail.com    www.elirandahan.com

רסיסים

מנחים: עילית אזולאי וינאי טויסטר

קבוצת צילומים המהווה חלק מגוף עבודות רחב יותר המושתת על רסיסי זיכרונות, אזורי שכחה, סודות והסתרות אשר צפים ועולים מתוך העבר שלי, פוקדים ומעסיקים אותי, בעיקר בשנה האחרונה. רסיסים אלה הם בסיס ומצע הפעולה שלי, דרכם אני מבקש להתבונן על מופע השאלות של עברי. מול קיר לבן או מיקום אנונימי אני מצלם אוסף חפצים ודמויות - ניצב במקביל אל הקיר, מביים  ״אירועים״ ללא רגע הכרעה, כאילו תמיד היו שם.