לבב נעה

0546242019    Noalevav9@gmail.com   

עד עכשיו אני מנסה לראות

מנחה: רועי קופר

המחקר שעשתה נועה לבב בשנים האחרונות עסק בפירוק ובהרכבה של זיכרון משפחתי המתועד בצילומים, גלויות ומכתבים שונים, ומתרכז בתקופה שלפני פרידתם של הוריה ופירוק התא המשפחתי. לבב  נוגעת בחומרים אינטימיים ופרטיים של בני משפחתה, ובוחרת לטפל בעדויות אלו באופן המסתיר ומגלה את מה שהיה ואיננו עוד, דימוי שיכול היה להישמר לנצח אך נמחק, השתנה, או נעלם לעד. לבב בוחנת את האפשרות לייצר זיכרון ולעבד אותו, הן מתוך נגיעה ישירה בחומרים והן באמצעות פעולות שונות, אלימות לעיתים, שהיא מפעילה עליהם: גזירה, שריפה, סריקה ועוד. בעבודותיה הקודמות השתמשה לבב באלבום המשפחתי ובצילומים ישנים של הוריה על מנת לשמר דבר מה שהיה. בעבודה זו היא מתמודדת עם מה שאינו גלוי לעין, עם מה שמאחורי הרגע המוקפא.