מירביס שירי

050-2475537    sugarshirim@gmail.com   

לחץ אוויר

מנחה: מתי הראל

מירביס יוצקת פני שטח מצולקים ובונה מהם נופים פיזיים ונפשיים. פציעתה בפיגוע בשנת 2003 ואובדן של שלושה מחבריה באותו פיגוע, מהווה בסיס טראומטי לעיסוקה האובססיבי בפני השטח הפגועים. עבודותיה חוקרות תהליכי צילוק והשארת סימנים ועקבות בלתי ניתנים למחיקה באמצעות חומרים מתכרסמים ושומרי עקבות כמו גבס וקלקר. מנקודת מבטה, אנו חיים בעולם מצולק מבחינה נפשית, פיזית, לאומית ואקולוגית. בסופו של יום כולנו נושאי-צלקת, אחת או יותר וצלקות אלו הופכות כל אדם למי שהוא, מעצבות את התנהגותו ואת כושר התמודדותו עם מצבים שונים ביחס לתהליכים המנטליים שיעבור לקראת הנקודה שאליה ירצה להגיע.