אגם (אזרזר) רעות

052-4652179    reut.agam13@gmail.com   

קירבה בין אדם לשמאן

מנחים: גלי כנעני ואיתן בן משה

התבוננות על הצורך של בני אדם בדמות מנחה, מדריכה, אידיאלית ומכוונת - השמאן, הקרינה על עבודתי ועוררה רצון ליצור חפצים המתכתבים עם הגוף כערך עיצובי מהותי. מכאן החל פיתוח שפה טקסטילית בטכניקות אריגה, פרימה, הדפסה וצביעה ידנית מתוך מערכת כללים ייחודית המושתתת על שלוש פעולות אלו. בעקבות עיקרון זה עוצבו אובייקטים טקסטילים המתכתבים עם הגוף בלבישה או באחיזה בהם ועשויים ממשי, פשתן וכותנה.