לרנטל תום

054-2326557    tommabloomtextiles@gmail.com    https://www.tommabloom.com

Body (re)Form

מנחים: יערה פרי, מתי הראל

מערכת תלבושות תאטרלית העשויה מטכניקה וחומרים מעורבים ומשמשת כיצירת תאטרון-מחול משותפת של מעצבת טקסטיל וכוראוגרפית. הפפרויקט הוא מערכת תלבושות המגדירה תבנית פיזית וחזותית של גוף האדם ותנועתו. בתהליך פירוק והרכבת איברים התלכד הגוף אל דמויות שהן ספק אדם, ספק צורה, ספק ייצור כלאיים דמיוני. יצירת התאטרון-מחול מאנישה את התלבושות ובכך בוחנת את ההשפעה ההדדית בין היוצרים ואת היחסים שבין דימוי-גוף-צורה-תנועה, עד שנדמה כי הלובש אותן מקיים אב-טיפוס של הצעת גוף-צורה אחר/ת.