סף נריה, זעאתרה סירין

052-5560741 – נריה, 052-8667658 - סירין    neriyasaf@gmail.com – נריה, serenezaatre@gmail.com- סירין    https://neriseri.wordpress.com

ללא כותרת

מנחים: יערה פרי,  מתי הראל

פרויקט זה הינו מיצב פיסולי המציג מושגים בטקסטיל דרך התייחסות לתפוח אדמה כיחידה רעיונית. עבודה שיתופית היא הערך החשוב אותו אנו באות להעביר. הפעולה הטקסטילית מתבטאת ביצירה של שדה פיסולי מתפוחי אדמה מצופים גבס, המהווה קוד רעיוני של מלאכה המובילה למוצר שאינו תועלתני. המיצב מדבר על עבודה סיזיפית משותפת, כמעט ״כפרית״, והוא אנטי-תזה לתוצר מסורתי המצופה מעבודה מסוג זה. לצד המיצב אינפוגראפיקה מציגה מערכות של העברת מידע לצורך התארגנות משותפת ושיתוף רעיונות וחזונות.