קרמר אדוה

052-4776642    advakremer@gmail.com    https://www.advakremer.com

The Museum of Empiric Values - MEV

מנחים: ד״ר קטיה אויכרמן, גלי כנעני ואיתן בן משה

'המוזיאון לערכים אמפיריים' הוא פלטפורמה טכנולוגית היוצרת שיטה אחידה להערכה, לייצור, לתצוגה ולסחר באומנות. היעד המרכזי הוא להטיל ספק בערכה ״האמיתי״ של אמנות, ולחשוף את המבנה השברירי של תמחור אמנות. אנו מציעים ליצור עבודות אמנות על ידי אריגת דימויים בנולי ג׳קארד מתוך זרם המידע המשתנה  אודות יצירות אמנות ב-Google Trends  כדי לייצר ייצוג ויזואלי לפופולריות של יצירת אמנות, ולשמש מדד אובייקטיבי להערכת שוויה. הדימויים עשויים מכותנה ופוליאסטר באריגת ז׳קארד תעשייתית ואריגה ידנית על נול מסגרת.