קפון פרלמן נטע

054-5206999    netapkapon@gmail.com   

בדנית Badanit

מנחים: איתן בן משה, גלי כנעני

מערכת כיסים ארוגים לגידול צמחים במרחב האורבני בהדפס משי, אריגה ידנית וארגיה תעשייתית. המערכת מיועדת לגידול צמחים על הקירות החיצונים של בנינים. כל אחד מהכיסים עוצב למידותיהם של אלמנטים שונים על בניינים והרכבם הטקסטילי נבע מתוך הצרכים של הצמח. החיבור בין הארכיטקטורה לטקסטיל לצמחים מייצרים אסתטיקה אורבנית חדשה, שמטרתה להעצים את נוכחות הטבע בעיר ולפעול ליצירה סביבה אורבנית בריאה וירוקה יותר.