אלחיאני אביה-בל

054-6398022    aviabelle@gmail.com   

מרחב גרפי

מנחים: פרופ' יעל מוריה קליין, אדר' אברי אולשוונג, אדר' קארינה טולמן, אדר' יפתח אלוני.

פרויקט מרחב גרפי עוסק בקשר בין זיכרון מרחבי גרפי לבין מצבו הרגשי של האדם שעבר טראומה במרחב הביתי. הפרויקט התחיל מחקירת חוויה אישית של אחי ושלי עקב גירושי הורינו, חקרתי את זכרונות ילדותינו באמצעות זיכרונות גרפיים עכשוויים של תכניות הבתים בהם נקרענו בין אבינו לאימנו. הרחבתי את תחום החקירה, על הספקטרום הרחב שבין משפחה "נורמלית" לבין משפחה "קרועה", בעזרת משפחות אותן ראיינתי. פיסות מידע גרפיות הופקו מהסיפורים שהעלו המשפחות ועובדו לרצפים גרפיים המספרים סיפור עמוק יותר על החוויה במגורים של משפחה ובית; מרחב טראומתי מתקבע כזיכרון חזותי יותר מזיכרון שאינו טראומתי. הבנתי שמרחב טראומתי מעורר יכולת וצורך לתאר דבר מה בצורה גרפית שמילה לא יכולה לתאר.