אנגלר יפעה

054-6834115    yifa33@gmail.com   

Ripples of Preservation

מנחים: דר' רבקה ויטל, אדר' עודד קוטוק

המשמעות שעיר מייצרת עלולה להשתנות ולאבד מאופייה האותנטי עם חלוף הזמן. באמצעות יצירת מתודולוגיית שימור חדשה יהיה ניתן לשמר לא רק את הערך הבודד אלא משמעות אורבנית ככלל גם כאשר הסביבה משתנה לבלי היכר. על ידי יישום מספר עקרונות על המרחב ועריכה מחדש שלו המוח האנושי יהיה מסוגל ליצור שלמות מאוחדת של חוויה: עיר המסוגלת להתפתח ולהשתנות בצורה טבעית ובה בעת גם להכיל משמעות אותנטית וייחודית השומרת על אופייה ומייחדת את המקום.