בן חמו עמית

052-4650450    amititt0@gmail.com   

המרחב הציבורי כבית

מנחים: אדר' גלית שיף, אדר' יוסי קורי

הפרויקט עוסק בתופעת ההומלסים בת''א, אשר נטמעו בתוכנו והפכו ל"שקופים". בפרויקט זה אני מבקשת לבחון את הטריטוריה הבסיסית והמזערית ביותר המתקיימת בנקודת החיכוך שבין הפרט למרחב, ע"י פיזור מרחבי הישרדות אישיים בתוך המובלעת הציבורית. כיסים אשר יפוזרו ברחובות, יוכלו לשמש בעבור ההומלסים למקום מחסה, ובו זמנית יעלו את המודעות לתופעה, יעבירו ביקורת ואות מחאה.