גורן קרפ יעל

052-3914148    yaelgor@gmail.com   

גבול שקוף

מנחים: פרופ' יעל מוריה קליין, אדר' אברי אולשוונג, אדר' קארינה טולמן, אדר' יפתח אלוני.

הפרויקט נועד לגשר על השסע בין החברה הדתית לחילונית בישראל על ידי פעולה מרחבית. המרחב בו תחול הפעולה הוא על קו הגבול בין העיר הדתית – בני ברק, לשכנתה החילונית – רמת גן. אופן ההתערבות במרחב יעשה באמצעות יצירת שוק אתני – דבר המאפשר לשוני להוות גורם מקשר ולא חוצץ. במרחב זה תתאפשר אינטראקציה חברתית חיובית והזדמנות להכרת האחר תוך דיאלוג מכבד בין אנשים מרקעים שונים על ידי מסחר. במקום ימכרו מוצרים המייחדים כל צד וכך תוצג האותנטיות החיובית שבו, בשוק יהיו פעילויות מקשרות נוספות כגון הופעות נגינה שיצרו אווירה נעימה ופעילויות לילדים אשר יפתחו את הקשר ביניהם כבר מגיל צעיר.