גרוס טופז

054-3368767    topazgross@gmail.com   

משוואת נעלמי החופש

מנחים: פרופ' יעל מוריה קליין, אדר' אברי אולשוונג, אדר' קארינה טולמן, אדר' יפתח אלוני.

הפרויקט עוסק במציאות המורכבת מסתירות של חופש והעדר חופש. הרצון לייצר מרחב שלא מאפשר התנהגות חזרתית ובכך מעצב תפיסה לגבי חופש ושליטה ומתפקד כמרחב תודעתי בלתי נשלט. בעקבות חוסר היכולת לצפות את המרחב תיווצר האפשרות להתפרקות וחוסר שליטה. במצב כזה נוצרת ההבנה שהמרחב מוכתב על ידי גורם חיצוני, ולכן שולט בנמצאים בו. למעשה המרחב מקיים בו זמנית חופש ושליטה, חופש ומעצר, חופש והעדר חופש.