ושדי חן

054-2011211    chenvash24@gmail.com   

נשים בחלל

מנחים: פרופ' יעל מוריה קליין, אדר' אברי אולשוונג, אדר' קארינה טולמן, אדר' יפתח אלוני.

נקודת הפתיחה של פרויקט הגמר היתה בחינת חוויה אישית של הטרדה מינית במרחב הציבורי שהובילה ליצירת מיפויים המתארים את תחושת הביטחון במרחב ומעלים את הפער המגדרי בין התפיסה המרחבית של המשתמשים השונים. ראיינתי נשים מקומיות מאילו מרחבים בעיר פתח תקווה הן נמנעות, ותרגום המידע באופן ויזואלי העלה שהבחירה החופשית לשוטטות עבור אישה מצומצם באופן משמעותי מהבחירה שקיימת במרחב הציבורי. המיפויים מקדמים צעד אחד קדימה את השיח על הטרדות מיניות ומציפים את הדרת הנשית שמתקיימת ללא הרף במרחב; חלקים רחבים של העיר לא קיימים עוד עבור נשים.