חדד שרון

050-8822931    HADAD.SHARON@GMAIL.COM    www.sharon-hadad.com

Preserving temporality

מנחים: דר' רבקה ויטל, אדר' עודד קוטוק

פעולת השימור ככלל עוסקת בהנצחת ערכם של מקומות או מבנים. לעיתים במרחב האורבני הערך הוא האדריכלות עצמה אך לעיתים זהו התוכן שיצקו לתוכו, המאורעות שהתרחשו בו והפעולות שהוא מאפשר. יריד המזרח מהווה עבורי מרחב פעולה לבחינת השאלה "מהו שימור מהותי?". היריד, כבית לתערוכות שנתיות מתחלפות, מהותו היא הזמניות. במבט שטחי מושג "הזמניות" נדמה כאנטי-תזה למושג ה"שימור", אולם במבט מעמיק יותר מתגלה כי היחס בין שני המושגים הללו במרחב האורבני הוא בו זמניות.