יגר משיח נגה

054-9224798    nogale19920@gmail.com   

עתיד בהדרגה

מנחים: אדר' גלית שיף, אדר' יוסי קורי

פרויקט הגמר שלי מציע דרך הסתכלות אחרת על הבניה המודרנית ומעלה לדיון את המושג "רטרופיט". הפרויקט נבנה תוך הסתכלות עתידית - מה יקרה כשיתחילו לבנות מגדלים גבוהים יותר וה"פנטאהוז" של מגדל היוקרה הנוכחי יהפוך תוך כמה שנים לדירה שנלקחו ממנה זכויותיה הבסיסיות בעת בנייה של מבנה יותר גבוהה בסמוך. מטרתי בפרויקט הייתה לבצע שינוי בזווית השיוט של ספינת האדריכלות כדי למנוע ממנה להיכנס בקרחון של בניה לגובה לא מתחשבת.