סדן יעל

054-5866130    yaels158@gmail.com   

היפוך המבט כמוקד כוח נשי

מנחים: פרופ' יעל מוריה קליין, אדר' אברי אולשוונג, אדר' קארינה טולמן, אדר' יפתח אלוני.

שלטי החוצות הם ביטוי של החפצה נשית במרחב הציבורי. בחרתי להתמקד במחלף השלום מאחר וזיהיתי אותו כאזור בו יש את הריכוז הגבוה ביותר של שלטים מהסוג זה. לאחר מכן בחנתי את הבניינים שמאחורי הפלקט, מהם ומה ייעודם. גיליתי מבנים נטושים ומוזנחים שהחזית שלהם הם מוקדי ראייה מרכזיים והבולטים ביותר במרחב, מעין מוקדים אסטרטגיים. המטרה היא לייצר היפוך מבט, במקום שרואים רק את השלטי חוצות והם המוקדים המרכזיים, הפלקט נהיה מרחב שנותן אפשרות להחזיר מבט אל העיר ולשלוט כמה רואים מתוכו. הפלקט הופך למרחב המחזיר מבט בחזרה אל החברה. אותם נקודות אסטרטגיות הופכים למרחבים שמציגים את הכוח הנשי, מרחב שאומר: אנחנו רואות אותכם ועכשיו אתם תראו אותנו כמו שאנחנו באמת ואיך שאנחנו מחליטות. אותם חללים יהיו מקום להשכלה גבוהה המציג את הכוח הנשי בתחומים שונים, החזיתות שהיו הפלקט יגרמו ליחסי כוחות במרחב להשתנות מכיוון ויהיה ניתן לראות מתוך החלל החוצה ולשלוט כמה רואים אל תוך החלל.