עבדו דיב

052-6220410    deeb_abdu@live.com   

מציאות מרובה

מנחים: דר' רבקה ויטל, אדר' עודד קוטוק

מה זה שימור של מבנים?? מה בדיוק משמרים ומה לא?? האם אפשר להרוס את המבנה ולשמר את ההיסטוריה, התרבות והאדריכלות שלו?? הפרוייקט "מציאות מרובה" לוקח את תיק התיעוד של יריד המזרח והופך אותו למרחב שלם שכל אחד יכול לבקר בו ולהסתכל על האתר בדרכים שונים ולראות אפשריות שונות שמתרחשות באתר בזמנים שונים.