פלקסמן אילונה

054-6345124    ilona.fla@gmail.com   

מרחבי הנפש

מנחים: אדר' גלית שיף, אדר' יוסי קורי

מדוע בתי חולים פסיכיאטרים מעוצבים ומתכוננים באופן קודר ומרוחק מהסביבה ומהמציאות? מדוע הם מוקפים בחומה וממוקמים לרוב בשולי העיר? הפרויקט "מרחבי הנפש" מציע הסתכלות חדשה על עיצוב בית חולים פסיכיאטרי ללא חומה אשר מנהל סימביוזה בינו לבין השכונה בה הוא ממוקם ומראה כיצד ניתן דרך עיצוב ליצור מרחבים מרפאים.