קופרלי עדי

052-6244564    Adikoperli145@gmail.com   

הגן הנעלם

מנחים: ענת אבוקיה גרוזובסקי , הגר בן-שלום

מרחבי הביניים בתל אביב נוצרו בהתבסס על חזון של 'עיר גנים', על ערכים של שותפות ושל חיבור האדם לקרקע. כיום, תשעים שנה לאחר מכן, השטח הבנוי העלים בתוכו את השטח הפתוח ומרחבים אלו נותרו מוזנחים וחסרי שימוש. מבט מחודש אל העבר הוליד את הצורך לחדש את מרחב הביניים בהתבסס על קהילתיות ושכנות תוך ניצול מיטבי של משאבי השמש והקרקע.