קורולובה ליזה

052-5232597    koroleva.psy@gmail.com   

מתחנת כוח לפארק

מנחים: אדר' גלית שיף, אדר' יוסי קורי

טרנספורמציה של תחנת כוח לפארק: רטרופיט לארובות הכח החדרה - הקמת טיילת ורטיקלית ומרכז ארצי לניטור איכות האוויר

מיקום הפרויקט בתחנת הכח הפחמית "אורות רבין" בחדרה. הפרויקט מציע להפוך בשלבים את השטח של תחנת הכח המזהמת לפארק ציבורי. ארובות התחנה, המהוות את סמל הזיהום, ישמשו כבסיס ליצירת טיילת ורטיקלית. בקצה עליית הטיילת ממוקמת תצפית על הסביבה ומרכז ארצי לניטור איכות האוויר. הפרויקט מבקר את האופן שבו החברה הצרכנית שלנו מתייחסת למקומות בהם אנו חיים ומעלה כשאלה איזו סביבת חיים אנו משאירים לדורות הבאים. הוא מייצג חלום חברתי ומציע אופציה לשיקום של מקומות מזוהמים.