קיסליצינה אנה

058-7302585    annakisl.design@gmail.com   

GEDDES 2.0

מנחים: דר' רבקה ויטל, אדר' עודד קוטוק

הפרויקט מורד בסגנון החיים המסתגר המתפתח בתאי המחיה הצפופים של בלוק תל-אביבי טיפוסי. שימוש בעקרונותיו התכנוניים של פטריק גדס והתאמתם לתנאי הסביבה המודרנית מהווים תשתית ליצירת מציאות אורבנית חדשה. הכלי העיקרי להשגת מטרה זו הוא ניצולם של שטחים עירוניים לא מנוצלים לטובת יצירת מקום מפגש אלטרנטיבי שיודע להשתנות ולגדול בפרופורציה לצמיחת האוכלוסייה ומכוון להעצמת הקהילה ואינטראקציה בין-אישית.