קרן אופיר

054-2119492    ofirkeren@gmail.com   

Train אופן / train of fun

מנחים: אדר' גלית שיף, אדר' יוסי קורי

שם הפרויקט משלב את צמד המילים רכבת ואופן, ומשחק המילים ביניהם יוצר - Train Of Fun (רכבת של כיף). הפרויקט עוסק במתן שימוש חדש לתוואי המסילות ההיסטורי שנבנה לפני קום המדינה ובתחנות הרכבת הנטושות לאורכו. התוואי יהווה שביל רכיבה על אופניים ומבני התחנות לאורכו יספקו שירותים כגון לינה, הסעדה, תיקון והשכרת אופניים ועוד, כל זאת תוך הנגשת המבנים לאופניים ושימוש במאפיינים מעולם הרכבת.