רחמינוב אמרל

054-3543321    Amarel4@gmail.com   

חידוש מתחם הדולפינריום

מנחים: אדר' גלית שיף, אדר' יוסי קורי

מרכז מחזור, טיהור מים, ומבקרים

הגברת המודעות לפגיעה במרחב הציבורי בסביבה הימית, ע"י הקמת מרכז מחזור, טיהור מים, ומרכז מבקרים, הפתוח לקהל הרחב. חידוש מתחם הדולפינריום והחייאת המקום ע"י שמירה על המבנה, מועדון הגלישה הקיים והבריכות לטובת תהליך טיהור המים המזוהמים הזורמים לחוף והוספה של מיכלי מחזור, פארק  ומרחב לגלישת סקייטבורד. בנוסף לכך, המבנה יציע חללים לקיום תערוכות בנושאים: היסטוריית הדולפינריום, האדריכל, זיהום ופגיעה בסביבה, ותהליך טיהור המים.