שנהר דנה

054-4610842    fendimarni@gmail.com   

יריד אחר

מנחים: דר' רבקה ויטל, אדר' עודד קוטוק

הפרויקט שלי הוא ביקורת על מיתוס יריד המזרח, והשפעותיו על החברה של היום. אני בוחרת לנפץ את המיתוס על ידיי פירוק המבנים, ההתייחסות לפירוק היא לאו דווקא לשם פירוק גרידא אלא באה ליצור מרחב חדש, ובכך אני נותנת מענה לצרכים חברתיים פסיכולוגיים שחסרים היום לאנשים הנמצאים במרחב האורבני.