גאבליה אירן

053-7292912    irengab@gmail.com   

תאי זיכרון

מנחים: גילי גולן סחר, יואב מילר

בזמן האחרון אוכלוסיית כדור הארץ שלנו גדלה באופן גורף ובקרוב שריפה תהיה בהכרח דרך עדיפה לקבור את המתים. הפרויקט שלי מוקדש לכלים עשויים כסף המכילים אפר אדם לאחר שריפת הגופה ונעים על הטווח שבין חפץ הנצחה לבין תכשיט. במובן מסוים הפרויקט שלי מדבר על העתיד, כאשר אנשים יפחדו פחות לדבר ולחשוב על מוות. אז בתקווה, הזיכרון של אהובינו יהיה חשוב יותר מאשר אמונות טפלות.