ליעוז הדר

052-3386860    Hadarlioz1@gmail.com   

טקסונומיה

מנחה: יעל אוליאל, אורינה מרצקי פרנטה

סדרת חפצים ותכשיטים בהשראת המושג טקסונומיה, הנוהג והמדע של הסיווג (יוונית: טאקסיס-סיווג, ונומוס - מדע) שעשויה מפרספקס, נחושת, צבע מכוניות, פלדה קפיצית וחבל כותנה. במקור, מדע הטקסונומיה התייחס רק לסיווג של אורגניזמים אבל אם חושבים עליו במובן רחב יותר, הוא עשוי להתייחס לסיווג של דברים, רעיונות או מושגים. בדרך זו ניגשתי לתהליך העבודה, אספתי "מינים" שונים של דברים וחומרים, וערכתי אותם בסדר מסוים כדי ליצור סיווג חדש של חפצים ותכשיטים.