קופרמן דורון

054-7612884    doronkup@gmail.com   

מסוגל, לא מסוגל

מנחים: איל שינבאום ואורינה מרצקי פרנטה

בעקבות תאונת עבודה בסדנה שהובילה לפציעה קשה ביד שמאל ולקריעה מלאה של הגיד, עברתי תקופת החלמה והתאוששות ארוכה, בה לא הייתה לי יכולת לעבוד. הפרויקט שלי עוסק במחקר של תהליך ההחלמה והבדיקה של גבולות המסוגלות שלי. סדרת האובייקטים עשויה מיציקות פליז של שעוות פרפין רפואית אשר אפשרה והעניקה לי מקום ליצירה ולהתבטאות חומרית שהייתה כל כך חסרה לי. האובייקטים בפרויקט בנויים מטלאים ופרגמנטים של היד הפצועה בצורה שברירית ועדינה.