שורץ מעין

052-4665632    Maayansc01@gmail.com   

גולבל

מנחים: אמיר ליפסיקס וגילי גולן סחר

ג'ולבל - היכולת של אובייקט להפוך לתכשיט. סדרת תכשיטים עשויה מכסף ופולימרים היוצרת חוויה של התגלות. הפיכתו של אובייקט, באמצעות פעולה אחת, לתכשיט שנענד על הגוף. ההשתנות מגיעה דרך משחק, מישוש, נגיעה והופכת אובייקט לישות עצמאית המשנה עצמה שוב לתכשיט. "מה שעיני רואות אינו אלא הקליפה. העיקר סמוי מן העין." (הנסיך הקטן).