דואק טל

053-5320685    dwetal@gmail.com    www.talduek.com

מנחה: יואב זיו

סדרת מוצרים אלקטרוניים ביתיים - אוזניות, שלט לקונסולת משחק ועכבר מחשב - המעודדים להעבירם למיחזור כשהם מתיישנים ומסיימים את חייהם. תפר פלסטי גמיש, הניתן ל"פרימה", מאפשר הפרדה קלה וחווייתית של חלקי הפלסטיק מהתוכן האלקטרוני. פתרון זה מבקש לצמצם את הזיהום הסביבתי, הנוצר מהשלכת מוצרי אלקטרוניים שלמים, המוחלפים בתדירות גבוהה.