וסרמן אופק

054-8146574    ofek.wass@gmail.com    https://www.ofek.design/

ReSound

מנחה: דניאל לייבוביץ'

הפרויקט עוסק בסאונד ומגדיר מחדש את חווית המשתמש בתחום העיבוד האלקטרוני. מתוך התבוננות על האופן בו אנו תופסים סאונד, נולד מוצר שהוא סימביוזה של עולם עריכת המוזיקה האלקטרונית ועולם עיצוב האינטראקציה. המוצר בנוי משני אלמנטים: הראשון מאפשר 'לכידה' של סאונד ממקור חיצוני (סימפול) והשני מאפשר את עיבודו.