ורדימון תור

050-9009599    torvardimon@gmail.com    http://torvardimon.wixsite.com/design

עלוקה לבטונדה

מנחה: רוית לצר

סדרת אלמנטים תלת-ממדיים מפח מכופף, ה"מתלבשים" על בטונדות המוצבות ברחוב והופכים אותן למוקדי עניין ציבוריים: לישיבה, משחק, קשירת אופניים, צל וכו'. באופן זה, יוכלו לשמש את הציבור לא רק באופן פסיבי (שמירה, הפרדה, הגנה והכוונת תנועה ואנשים), אלא גם באופן אקטיבי לצרכים יומיומיים.

הפרויקט צמח מתוך התבוננות ברחוב הישראלי, כמו גם האירופאי, בו מוצבות בטונדות מגושמות וחסרות משמעות אסתטית, המשמשות לצרכי השלטון המקומי ותופסות נפח רב במרחב. האלמנטים החדשים שפותחו, מבקשים לגשר בין האובייקטים הגדולים והגסים לבין המרחב הציבורי בו הם מוצבים, בו נדרשת זהות תפקודית, חברתית ואנושית גם יחד.