נבון ינאי

054-5588933    yanai1351@gmail.com    www.yanainavon.com

כלי כתיבה

מנחה: ברק אשר

סדרת כלי כתיבה לעולם הגרפיטי, שצורתם הכדורית נחשפת באופן חווייתי בעת מילויים בדיו. הפרויקט נולד מתוך עיסוק בדיו/צבע ובחינת "התנהגותו" בתוך כלי כתיבה: החל מזרימתו במתקן המילוי (ריפיל), עד למצבו הסטטי בתוכו. האובייקטים נוצרו בהשראת מיכלי דיו והם מכילים שני צבעים.