שיליאן ליאור

052-4680668    lirishili@gmail.com    http://lironshilian.wixsite.com/liron-design

ארכיטיפ

מנחה: פיני ליבוביץ'

סדרה של שלושה מוצרים יומיומיים - מאוורר, שעון ורמקול – השומרים על זיקה לאבטיפוס ממנו נוצרו בעבר: מניפה, אורלוגין וחצוצרת דיבור. הרצון לשמר חפץ מהעבר בעידן בו אנו חיים כיום, הוליד מהלך של שימור עיצובי, הבא לידי ביטוי בצורה, בחומר ובאופן השימוש. המוצרים מקיימים מערכת יחסים בינם לבין המשתמש - הן מבחינה חזותית, הן פיזית - ובכך מעוררים מעורבות חושית ורגשית בעצם הפעלתם.