המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אבן צור ענבר

050-4428877    inbare14@gmail.com   

NOCO2

מנחים: בן בנחורין ואולג מילשטיין

מיתוג לחברה המוכרת אוויר נקי. החברה הוקמה בעקבות מצב זיהום האוויר, ומספקת מכלים אישיים לשאיפת אוויר. מחקרים מצאו שמעבר להשפעות בריאותיות ארוכות טווח שנגרמות מחשיפה ממושכת לזיהום אויר, לחשיפה זו קיימות גם השפעות מידיות, העיקרית שבהן היא ירידה בכמות הדופומין במוח. מכאן שכמה נשימות אוויר נקי משפיעות בצורה מידית וחיובית.