המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אברהם אילה

052-4474733    ayalaavrahammm@gmail.com   

פעימה

מנחים: קובי פרנקו ואברהם קורנפלד

מגזין המעניק היכרות חד פעמית עם רגעים מחיי א/נשים המשתייכים/ות לקבוצות תת-תרבותיות שונות. כל גיליון כולל שיחה ביני לבין דמות אחת בלווי תצלומים המתעדים את המפגש עימה. כמו שכל פעימת לב שונה אך גם דומה, כך כל גיליון שונה אך גם דומה ומעוצב, מצולם ומתואם בהשראת המפגשים היחודיים.