המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אדריאן רותם

052-6241935    rotem.adrian@gmail.com   

הקוד של גור

מנחים: הילה שאלתיאלי ואבי נאמן

פרויקט אינפוגרפי-טיפוגרפי העוסק בתקנות חסידות גור, המכילות אוסף של קודים התנהגותיים וחוקים הנדרשים מהחסידים בחצר. האינפורמציה מוצגת בחלל תלת מימדי ומייצר אינטראקציה עם הצופה. הפרוייקט מציג וממפה את התקנות על פי פרמטרים של מרחק, ונותן להן פרשנות חזותית ביקורתית.