המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אוריאל שירן

054-9493525    shiran_1212@walla.co.il   

Chip

מנחים: יעל בוגן ואופיר ליברמן

אריזת מיתוג לחברת Chip העוסקת בצעצועי הרכבה ייחודיים. החברה מייצרת שלוש ערכות מודולריות: חלקים בסיסיים, חלקים מזעריים, מכשירים ואביזרים. הרעיון העומד בבסיס הצעצועים הנוצרים הוא השימוש בחלקים מחפצים מפורקים שאינם בדרך-כלל אובייקטים נחשקים לצעצועים. השפה הגרפית עושה שימוש בחוקיות של מודולריות ומורכבות כחלק מהמהות הפנימית של עיצוב החברה.