המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אייבל טליה

050-6785561    abel.talya@gmail.com   

כדור הפלא

מנחים: ערן שטרן וחנן קמינסקי

סרטון העוסק בשימוש מופרז בתרופות וכדורים לצורך טיפול בבעיות קשב וריכוז. הסרטון מתאר כיצד 'כדורי הפלא' השתלטו על החברה המערבית, דן בהשלכות האתיות והחברתיות של התופעה; תוך התמקדות בעולמם של הילדים ובאחריות של בתי הספר וההורים למצב זה.