המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אייבל סיון

050-6785461    abel.sivan@gmail.com   

הקוסם מארץ ציון

מנחים: רחל דהן ובתיה קולטון

סדרת פוסטרים מאויירים, בהשראת "הקוסם מארץ עוץ", המציגים אלגוריה של החברה בישראל. העיבוד להקשר המקומי נוצר תוך התייחסות לסוגיות פוליטיות וחברתיות סמויות של הסיפור המקורי. כך שהקוסם מארץ ציון מבטא את נקודת מבטי הביקורתית ביחס לחברה בישראל.