המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אינגבר טל

050-3458858    talshooin5@gmail.com   

ציפורי כיס

מנחים: הילה שאלתיאלי ואבי נאמן

אפליקציית מובייל היוצרת קרבה חווייתית בין האדם המודרני לציפורי הארץ. האפליקציה פועלת כפנקס - שדה אינטראקטיבי שבאמצעותו יכול המשתמש לתעד ציפורים וללקט את פרטיהן תוך שמירתם כיומן אישי. מטרת האפליקציה היא לעלות את מודעות המשתמש לציפורים החולפות בסביבתו, תוך סיוע בזיהויין והשבת חווית האיסוף העתיקה, בצורה חדשה אינטראקטיבית ושיתופית.