המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

איקורט ליז

052-8342105    lizzienegreanu@gmail.com   

רמלה

מנחים: הילה שאלתיאלי ואבי נאמן

מיצב העוסק בעיר רמלה, בה נולדה וגדלה היוצרת. המושג ״רמלאיות״ מכיל סטריאוטיפים שליליים רבים, הנקשרים בעיר ובתושביה. היוצרת מציעה מבט אישי, מודע למקום, המבקש מהצופה לחרוג מהרגלי המחשבה הסטריאוטיפית על רמלה ולהתבונן בה באופן פחות מקטלג ויותר מכיל.