המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אסדרבן שירלי

054-5604352    shirlyasderban@walla.com   

ISUUE

מנחים: קובי פרנקו ואברהם קורנפלד

מגזין רבעוני מודפס העונה על הפער שנוצר בין העולם הדיגיטלי לעולם המודפס.  המגזין  מציע הרחבה והעמקה לתוכן המהיר הקיים במהותה של המדיום החברתי-חזותי דיגיטלי. התוכן במגזין נאצר מתוך מגזינים אינטרנטיים קיימים ומציע למשתמש תוכן ספציפי, המאגד את המידע הנצרך תוך מעקב אחרי דפוסי העניין הייחודיים לו.