המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

בכר מור

052-8074010    morba17@walla.co.il   

בורקס אנימטיבי

מנחים: רוני עזגד וגיא חרל"פ

סדרת פוסטרים אנימטיביים ל"סרטי בורקס" קלאסיים. סרטי בורקס מסומנים לרוב כסרטי דרמה סטראוטיפיים, לא איכותיים, המתארים קונפליקט בין העולם הישן לבין הישראליות החדשה. במשפחה שלי דווקא סרטי בורקס נחשבו לסרטי איכות. בפרויקט מוצגים הסרטים ממבט אישי, נוסטלגי ובפרשנות עכשווית. השפה הגרפית משלבת את האווירה הישנה עם טכניקות עכשוויות.