המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

בר-סתיו נטע

054-3216391    neta.barstav@gmail.com   

יוגה מערבית

מנחים: הילה שאלתיאלי ואבי נאמן

תדמית לסטודיו ליוגה העושה שימוש בשפה חזותית חדשה, שאינה נשענת על המהות והסמליות המזרחית. הפרוייקט עוסק במעבר של היוגה לישראל, כמקום בעל אורח חיים מערבי, ומדגיש את ערך האיזון הפיזי והנפשי, כערך מרכזי. התדמית מקשרת בין הפורמטים השונים, כחיפוש של איזון, רגעיות ותנועתיות הקיימים בתרגול.